Οπτική ίνα 1.0mm, (τεμάχιο)


RedGreen                               Τιμή:3€

​​​​​ΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ IPSC 

​​​​It’s not just a hobby, it’s a passion 

Οπτική ίνα 1.5mm, (τεμάχιο)


RedGreen                               Τιμή:3€

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

​​​​​​​​​​​ΦΥΣΙΓΓΙΑ

RED  DOT

Τηλεφωνικές παραγγελίες: 2310 316578