ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

XTREME STOCK III, 

Caliber 9mm, 4.9'' barrel, Ceramic finish

STOCK III BLUE,

Caliber 9mm, 4.9'' barrel, Blued finish

STOCK II AUSTRALIAN,

Caliber 9mm, 4.9'' barrel, Chromed finish

​​​​​​​​​​​ΦΥΣΙΓΓΙΑ

​​​​​ΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ IPSC 

​​​​It’s not just a hobby, it’s a passion 

XTREME STOCK II,

Caliber 9mm, 4.9'' barrel, Ceramic finish

STOCK III SPECIAL, 9mm, Nickel Finish

RED  DOT

Τηλεφωνικές παραγγελίες: 2310 316578