​​​ΟΠΛΙΣΜΟΣ

SPS REAR BOMAR TYPE SIGHT  Τιμή: 70,00€


SPS FIBER OPTIC FRONT SIGHT

Τιμή: 55,00€


ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ IPSC

​​​​It’s not just a hobby, it’s a passion 

SPS  SEAR

Τιμή: 30,00€

AFTEC  EXTRACTOR  Τιμή: 135,00€

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

SPS SLIDE STOP BLUED, HARD CHROME​  Τιμή: 40,00€


SPS  HAMMER

Τιμή: 50,00€

​​​​​​​​​​​ΦΥΣΙΓΓΙΑ

RED  DOT

SPS MAINSPRING

Τιμή: 10,00€