ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

​​​​​​​​​​​ΦΥΣΙΓΓΙΑ

​​​ΟΠΛΙΣΜΟΣ

​​​​It’s not just a hobby, it’s a passion 

INTEGRATED STEEL FRAME WITH CUSTOM ALUMINUM GRIP, tactical rail so you can attach lights, sights or any accessory you please; wide steel mag-well for faster loading speed; flat combat trigger for greater consistency, checkered front strap serration for hand grip enhancement, ambidextrous thumb safety as all SPS models. Choice for shooters who want a heavier pistol.

Options: Duo-tone finish

Κάθε πιστόλι Enduro θα έχει AFTEC εξωλκέα σωστά προσαρμοσμένο και εγκατεστημένο. Επίσης θα συνοδεύεται από τρεις (3) συνολικά γεμιστήρες.

RED  DOT

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ IPSC