ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Τηλεφωνικές παραγγελίες: 2310 316578

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ IPSC 

​​​​It’s not just a hobby, it’s a passion 

​​​​​ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Κάθε πιστόλι Pantera BI  θα έχει AFTEC εξωλκέα σωστά προσαρμοσμένο και εγκατεστημένο. Επίσης θα συνοδεύεται από τρεις (3) συνολικά γεμιστήρες.​

​​​​​​​​​​​ΦΥΣΙΓΓΙΑ

SKU: PBI

Caliber: 9×19
Dimensions: L207 mm, H137mm, W40mm
Weight: 990gr
Frame: Modular Frame, 4140 Steel
Slide: 4140 Hammer Forged Steel Rear Serrations
Barrel: 4,5″ Stainless Steel, Ramped, Fully Supported Bull Barrel
Grip: Polymer w/integrated Mag-well
Mag. Catch: Aluminum Extended
Trigger: Long Curved
Safeties: Ambi Extended, Grip Safety
Option: RTS2 C-More sight and Plate with Bomar Type Rear Sight 

Magazines: 3 H-C
C. Approvals: IPSC


ONE PISTOL, TWO OPTIONS

The PANTERA BI is a versatile pistol designed not only for top shooters but for beginners and for personal defense, compact size easy to handle with tactical rail to install accessories; double stack polymer grip for H-C magazines following the 2011-Style Pantera Line. Suitable for IPSC Open and Standard Divisions fitting in the IPSC box. The original pistol is delivered with an exclusive SPS plate to install the RTS2 C-More sight or compatible. If the scope fails or it is removed, the plate has a fixed rear sight.

There’s the option of getting an interchangeable plate with fitted adjustable Bo-Mar type rear sight, very easy to install.

The PANTERA BI is a versatile pistol designed not only for top shooters but for beginners and for personal defense, compact size easy to handle with tactical rail to install accessories; double stack polymer grip for H-C magazines following the 2011-Style Pantera Line. Suitable for IPSC Open and Standard Divisions fitting in the IPSC box. The original pistol is delivered with an exclusive SPS plate to install the RTS2 C-More sight or compatible. If the scope fails or it is removed, the plate has a fixed rear sight.

There’s the option of getting an interchangeable plate with fitted adjustable Bo-Mar type rear sight, very easy to install.

RED  DOT