ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

​​​​​​​​​​​ΦΥΣΙΓΓΙΑ

STI Trojan,

Caliber Options 9mm-.40S&W-.45ACP, 5'' Bushing barrel, Blued finish

​​​​It’s not just a hobby, it’s a passion 

STI Sentinel Premiere,

Caliber Options 9mm-45ACP, 5'' bushing barrel, Hard Chrome finish

STI Lawman, 

Caliber Options 9mm-.45ACP, 5'' bushing barrel, Ceracote finish

​​​ΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ IPSC

RED  DOT

Τηλεφωνικές παραγγελίες: 2310 316578