​​​​​​​​​​​​​ΦΥΣΙΓΓΙΑ

Οπτική ίνα 1.0mm, (τεμάχιο)


RedGreen                               Τιμή:5€

​​​​​​​​ΟΠΛΑ

Οπτική ίνα 1.5mm, (τεμάχιο)


RedGreen                               Τιμή:5€

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ IPSC 

​​​​It’s not just a hobby, it’s a passion 

Τηλεφωνικές παραγγελίες: 2310 316578

RED  DOT