ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

​​​​​​​​​​​​​ΦΥΣΙΓΓΙΑ

​​​​​​​​ΟΠΛΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ IPSC 

​​​​It’s not just a hobby, it’s a passion 

SPS  SEAR

Τιμή: 30,00€

SPS  HAMMER

Τιμή: 50,00€

AFTEC  EXTRACTOR  Τιμή: 135,00€

SPS SLIDE STOP BLUED, HARD CHROME​  Τιμή: 40,00€


SPS REAR BOMAR TYPE SIGHT  Τιμή: 70,00€


SPS MAINSPRING

Τιμή: 10,00€


SPS FIBER OPTIC FRONT SIGHT

Τιμή: 55,00€


Τηλεφωνικές παραγγελίες: 2310 316578

RED  DOT